Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 79-89

Article title

Genesis i apocalypsis. Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza i Ballada lubelska Józefa Łobodowskiego

Content

Title variants

EN
Genesis and apocalypsis. Józef Czechowicz’s Poem About Lublin and Józef Łobodowski’s Lublin Ballade
UK
Genesis i apocalipsis. Поема про місто Люблін Юзефа Чеховича та Люлінська балада Юзефа Лободовського

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zestawia ze sobą dwa utwory poetyckie poświęcone Lublinowi – Poemat o mieście Lublinie Józefa Czechowicza (napisany w 1934 roku, opublikowany po raz pierwszy w 1959 roku) i Balladę lubelską Józefa Łobodowskiego (opublikowaną w 1964 roku). Opisane w nim są okoliczności powstania obu tekstów, a także różnice w sposobie ukazywania przez obydwu poetów bliskiego im miasta. Jednocześnie zestawienie to pozwala na postawienie pytania o swoistość i charakterystyczne cechy formacji tak zwanej awangardy lubelskiej, do której zalicza się zarówno Czechowicza, jak i Łobodowskiego.
UK
У статті зіставляються дві поетичні праці, присвячені Любліну – Поема про місто Люблін Юзефа Чеховича (написана в 1934 році, вперше опублікована в 1959 році) та Люлінська балада Юзефа Лободовського (видана в 1964 році). Автор статті описує обставини написання двох текстів, а також аналізує відмінності в тому, як обидва поети зображують місто, в якому вони живуть. Водночас ця компіляція дозволяє поставити питання про специфіку та характерні особливості формування так званого Люблінського авангарду, до якого входять як Чехович, так і Лободовський.
EN
The article compares two poems devoted to Lublin – Poem About Lublin by Józef Czechowicz (written in 1934, published for the first time in 1959) and the Lublin Ballade by Józef Łobodowski (published in 1964). It describes the circumstances of the creation of both texts, as well as the differences in the way both poets showed the city. This comparison also allows to ask a question about the specificity and characteristic features of the so-called Lublin avant-garde formation, which includes both Czechowicz and Łobodowski.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

79-89

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11888
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.