Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 133-148

Article title

Transformacje obrazowania poetyckiego Jarosława Iwaszkiewicza w ukraińskich tłumaczeniach Dmytra Pawłyczki

Authors

Content

Title variants

EN
Transformations of the poetic imaging of Jarosław Iwaszkiewicz in the Ukrainian translations by Dmytro Pavłychko
UK
Трансформації поетичного образування Ярослава Івашкевича в українських перекладах Дмитра Павличка

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł skupia się na transformacjach w zakresie obrazowania poetyckiego w tłumaczeniach wierszy Jarosława Iwaszkiewicza dokonanych przez Dmytra Pawłyczkę. Analiza porównawcza tekstów wierszy i przekładów ukazuje liczne przykłady transformacji obrazów poetyckich wynikających z niewłaściwego odczytania przez tłumacza odniesień kulturowych, prób oddania rymu lub błędnej interpretacji sensów oryginału.
UK
У статті розглянуто трансфомації у сфері поетичного образотворення в перекладах поетичних текстів Ярослава Івашкевича, здійснених Дмитром Павличком. Порівняльний аналіз текстів віршів і фрагментів поем та їхніх перекладів демонструє численні приклади трансформації поетичних образів, що є наслідком хибної інтерпретації перекладачем культурних референцій і сенсів оригінальних текстів, а також намагання відтворити римування оригіналу.
EN
The paper focuses on the transformations of poetic imagery in Dmytro Pavlychko’s translations of poetic works by Jarosław Iwaszkiewicz. The comparative analysis of the original poems and their translations shows numerous examples of shifts in imagery caused by the translator’s misinterpretation of cultural references and the senses conveyed by the original works, as well as his attempts to follow the original rhyme pattern.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

133-148

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11901
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.