Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 5 | 14 | 245-257

Article title

Матеріальне становище українських студентів в Польщі в 1920–1939 рр.: джерела допомоги та особливості її надання

Authors

Content

Title variants

EN
Ukrainian students’ assistance in Poland in 1920–1939: sources and peculiarities
PL
Sytuacja finansowa ukraińskich studentów w Polsce w latach 1920-1939. Źródła i charakter pomocy

Languages of publication

UK

Abstracts

UK
У статті на основі широкого кола архівних документів вперше комплексно проаналізовано питання матеріального забезпечення українських студентів у міжвоєнній Польщі. З’ясовано, що матеріальну допомогу вони отримували із різних джерел: міжнародних фондів, українських організацій та польської влади. Але коштів на всіх не вистачало. І тому студенти змушені були працювати під час канікул, а також під час навчання, що часом негативно впливало на їх академічну роботу. Завдяки історико-порівняльному методу було розглянуто особливості надання матеріальної допомоги різними організації та з’ясовано її ефективність.
PL
Autorka niniejszego artykułu dokonuje kompleksowej analizy kwestii wsparcia materialnego dla ukraińskich studentów w międzywojennej Polsce, przy czym dodajmy, że jest to pierwsza taka próba, bazująca na podstawie szerokiej gamy dokumentów archiwalnych. Po przeanalizowaniu licznych dokumentów archiwalnych można stwierdzić, że ukraińscy studenci otrzymali pomoc finansową z różnych źródeł: funduszy międzynarodowych, organizacji ukraińskich i od polskich władz. Niemal wszystkie cytowane źródła stwierdzają, że środków finansowych nie wystarczało dla wszystkich. Dlatego studenci byli zmuszeni do pracy zarówno podczas wakacji, jak i podczas trwania nauki, co niekiedy miało negatywny wpływ na ich pracę naukową. Charakter udzielanej pomocy finansowej różnym organizacjom, a także jej skuteczność zbadano przy użyciu metody historycznej i porównawczej.
EN
In the article, based on the numerous archival documents, for the first time was analyzed in complex the problem of Ukrainian students’ aid in the interwar Poland. It was found out, that they gained financial assistance from different sources: international funds, Ukrainian organizations and Polish authorities. But still there were no enough money for all. That’s why students had to work during vacations or even instead of classes, that caused negative on to their academic work. Due to historical comparative method were described peculiarities of financial assistance from different organizations and it effectiveness.

Year

Volume

5

Issue

14

Pages

245-257

Physical description

Dates

published
2020-12-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_11916
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.