Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 5 | 13 | 159-174

Article title

Lwów wieku XX-XXI. Dorastanie i konflikt pokoleń w dobie przemian społecznych i rewolucji (na podstawie "Domu z witrażem" Żanny Słoniowskiej

Content

Title variants

EN
Lviv in the 20th-21st century. The process of growing up and the generational conflict in the time of social change and revolutions (based on The house with a stained-glass window by Żanna Słoniowska)
UK
Львів XX-XXI століття. Виростання та конфлікт поколінь в епоху соціальних змін та революції (на основі Дому з вітражем Жанни Слоньовської)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przeanalizowano powieść Żanny Słoniowskiej Dom z witrażem pod kątem relacji pomiędzy zamieszkującymi go czterema pokoleniami kobiet. Skoncentrowano się na procesie kształtowania się tożsamości najmłodszej bohaterki. Przeanalizowano wpływ, jaki wywarły na nią doświadczenia terroru i wojny, które spotkały jej prababkę i babkę, a także zaangażowanie polityczne oraz śmierć matki. Poszukiwano także odpowiedzi na pytanie o miejsce, jakie w procesie kształtowania się jej tożsamości zajmuje Lwów i jego pejzaż semantyczny.
UK
Метою даної статті є аналіз роману Жанни Слоньовської Дім з вітражем з точки зору стосунків між чотирма поколіннями жінок, які там проживали. Основна увага дослідниці приділялася процесові формування особистості наймолодшої героїні. Авторка статті проаналізувала вплив, який на згадану героїню мали переживання терору та війни прабабусею та бабусею, а також політична заангажованість та смерть матері. У процесі літературних досліджень було також зроблено спробу знайти відповідь на питання про місце, яке Львів та його смисловий пейзаж займають у процесі формування ідентичності головної героїні.
EN
In the article, the novel House with a stained glass by Żanna Słoniowska was analysed in terms of relations between the four generations of women living in it. The focus was on the process of shaping the identity of the youngest heroine. The impact of the experience of terror and war on her grandmother and grandmother, as well as the political involvement and death of her mother were analysed. I also looked for an answer to the question about the place that Lviv and its semantic landscape occupy in the process of shaping her identity.

Year

Volume

5

Issue

13

Pages

159-174

Physical description

Dates

published
2019-12-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_teka_5720
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.