Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 13 | 2 | 5-26

Article title

Znaczenie filozoficzno-personalistycznej refleksji na temat ciała dla teologii

Authors

Content

Title variants

PL
Philosophical Personalistic Reflection on the Body as a Contribution to Theology

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article explores how Personalist Philosophy can be helpful for Theology by focusing on the concrete topic of the body. The renewed philosophical interest in the body is important for Christian Theology inasmuch as the latter is centered on the concreteness of the Incarnation. The article follows Gabriel Marcel’s approach as a guideline to review the understanding of the body proper to Personalism. In this approach, the body is seen as the person’s relational presence in the world and among others and as the openness of the person towards transcendence. The richness of this approach is explored in three important areas of dogmatic theology: Christology, Sacramentology, and the Theology of Creation. The article exemplifies the circularity between Philosophy and Theology in the concrete topic of the body.
PL
Artykuł ukazuje, w jaki sposób filozofia personalistyczna może być pomocna dla teologii poprzez swoją koncentrację na temacie ludzkiego ciała. Zainteresowanie współczesnej filozofii ciałem jest dla teologii chrześcijańskiej ważne o tyle, że ta ostatnia koncentruje się przecież na misterium wcielenia. Artykuł podąża za myślą Gabriela Marcela, by ukazać charakterystyczną dla personalizmu interpretację ludzkiej cielesności. W tym podejściu ciało jest widziane jako relacyjna obecność w świecie i pośród innych ludzi oraz jako otwarcie osoby na transcendencję. Bogactwo tej perspektywy zostaje ukazane w artykule na trzech płaszczyznach teologii dogmatycznej: chrystologicznej, sakramentologicznej i protologicznej. Tym samym dowiedziona zostaje korelacja pomiędzy myślą filozoficzną a teologiczną w podejściu do tematu ciała.

Year

Volume

13

Issue

2

Pages

5-26

Physical description

Dates

published
2020-02-27

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_twp_2019_13_2_01
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.