Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 1 | 47-68

Article title

The Symbol of Faith in Theology and in Preaching

Content

Title variants

PL
Symbol wiary w teologii i w przepowiadaniu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The life of the Church from the very beginning is connected with searching for Her own identity which has its expression in the forming of the profession of faith. The testimonies of this fact can be found already in the Old Testament, which is shown in multifarious doctrinal formulas which are handed over by the apostolic proclamation which is based on them. In a relatively short time these formulas were gathered as a whole, first in the profession of faith used during the right of Baptism and later, especially in a profession of faith which is called the Apostles’ Creed. It has preserved its significance and superior role in theology and preaching to this day although in reality its role has been diminished especially in preaching. This paper recommends the return to the Apostles’ Creed and to its inspiring role. The most important thing is to present its doctrinal message which highlights the need for the holistic, Trinitarian and Christological perspective in reference to theological issues. Today, the Apostles’ Creed can play the same role in the organisation of Church proclamation, which admiring the so called original kerygma falls into short-sighted interpretations and restrictions, resulting in the weakening of Christian identity.
PL
Życie Kościoła od samego początku związane jest z poszukiwaniem własnej tożsamości, której wyrazem jest formowanie się wyznania wiary. Świadectwa tego znajdujemy już w Nowym Testamencie, o czym świadczą rozmaite formuły doktrynalne, na których opierasię i które przekazuje przepowiadanie apostolskie. W stosunkowo krótkim czasie te formuły zostały zebrane w jedną całość, najpierw w chrzcielnym wyznaniu wiary, a potem zwłaszcza w wyznaniu wiary nazywanym Symbolem Apostolskim. Zachowuje on swoją wagę i pierwszorzędną rolę w teologii i w przepowiadaniu do naszych czasów, chociaż w praktyce jego rola uległa pomniejszeniu, zwłaszcza w przepowiadaniu. W niniejszym artykule proponuje się powrót do Symbolu Apostolskiego i do jego inspirującego naczenia. Chodzi przede wszystkim o wydobycie jego przesłania doktrynalnego, które zwraca uwagę na potrzebę całościowego, trynitarno-chrystologicznego, ujmowania zagadnień teologicznych. Taką samą rolę może on odegrać w porządkowaniu dzisiejszego przepowiadania ościelnego, które zachwycając się tak zwanym kerygmatem pierwotnym, popada w krótkowzroczne interpretacje i zawężenia, czego rezultatem jest osłabianie tożsamości chrześcijańskiej.

Year

Volume

14

Issue

1

Pages

47-68

Physical description

Dates

published
2020-09-25

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_twp_2020_14_1_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.