Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 68 | 119-128

Article title

Basil the Great’s references to Eunomius

Content

Title variants

PL
Jak Bazyli Wielki cytuje Eunomiusza

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
This article presents a comparative analysis of Eunomius’ Liber Apologetius and Basil of Cesarea’s Adversus Eunomium. As a result, we can discover that Basil wrote his treatise as a typical refutation and is quite precise when refer­ring to Eunomius. Despite some omissions that can be explained basing on the structure of The Eunomian work or historical context, we can find one important omission which is strongly connected with one of the most important topics of the anti-Eunomian polemic. Although Basil pretends to comment Eunomius’ Liber Apologeticus systematically, he deliberately skips one of the most important ele­ments of his adversary’s teaching.
PL
W artykule porównano teksty Apologii Eunomiusza i traktatu Adversus Eu-nomium Bazylego Wielkiego. W rezultacie wykazano, że traktat Bazylego to ty­powe refutatio, w którym autor punkt po punkcie odpiera argumenty przeciwnika, a w swych odniesieniach jest, jak na zwyczaje antyczne, niezwykle dokładny. Bazyli systematycznie cytuje mniej więcej jedną trzecią tekstu Apologii, a fakt pominięcia niektórych rozdziałów da się uzasadnić poprzez strukturę dzieła Eunomiusza lub kontekst historyczny. Wyjątek stanowią rozdziały 21-24, w których Eunomiusz analizuje problematykę substancji i działania. Wydaje się, że Bazyli celowo omija trudny dla niego temat, z którym jeszcze nie jest w stanie się zmierzyć.

Journal

Year

Volume

68

Pages

119-128

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3335
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.