Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 67 | 149-165

Article title

Логоси у вченні св. Максима Ісповідника як епістемологічні принципи стосунку Бога з людиною і світом

Authors

Content

Title variants

EN
Logoi in st. Maximus the Confessor as epistemological principles of relationship between God and the world

Languages of publication

UK

Abstracts

UK
Poznanie Boga і mistyczne zjednoczenie z Nim jest ściśle związane z kon­cepcją Bożej transcendencji i imanencji, Jego doskonałej skrytości, niepozna­walności i jednoczesnej otwartości dla naszego uczestnictwa w Nim, łaski i eko­nomicznego wyjścia na zewnątrz – do stworzenia. Ich tajemnicza jedność jest rdzeniem doktryny o logoi u św. Maksyma Wyznawcy. Niniejszy artykuł zwraca uwagę na funkcjonowanie zasad stworzenia i uczestnictwa stworzenia w Bogu. Są to zasady epistemologiczne, przez które człowiek może kontemplować Boga w stworzeniach, a potem przejść do bezpośredniej kontemplacji і ubóstwiającego uczestnictwa. Szczególną uwagę zwrócono na pogląd, że logoi są działalnością Bożej esencji w kierunku stworzonej odmienności, ad extra. Działalność Boga udziela istnienia, sensu i tożsamości istotom stworzonym, dlatego człowiek nie tylko może w niej uczestniczyć, ale i poznawać przez kontemplację natury.
EN
The knowledge of God and mystical union with Him is intimately connected with the concept of divine transcendence and immanence, His complete hidden­ness, unknowability and, at the same time, his participatedness, grace and eco­nomical coming-out toward creature. Interrelatedness of these lies at the core of St. Maximus the Confessor’s concept of logoi. In this article we focus on how the principles of creation and participation of creature in God function as episte­mological principles, according to which man can contemplate God in creatures and then move forward to direct contemplation and deifying participation in God. Special attention is paid to understanding logoi as an activity of God’s essence ad extra toward the created otherness. This activity brings existence, sense and identity to created beings and thus can be not only participated, but also known through natural contemplation.

Journal

Year

Volume

67

Pages

149-165

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3394
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.