Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 67 | 523-542

Article title

Dreams in Evagrius Ponticus’ life and teaching

Content

Title variants

PL
Sny w życiu i nauczaniu Ewagriusza z Pontu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
There are few late antiquity authors who pay more attention than Evagrius to dreams. For him, visions and dreams are not a way to prophesy the future or to keep in contact with the dead. They are basically a way to know oneself and the state of one’s own spiritual life. After contextualizing the theories on dreams in the most significant authors of that period, I discuss the place that visions and dreams occupied in the Evagrian corpus, describing their mechanisms as a complex ope­ration between passions, memory and the influence of demons.
PL
W kwestii snów jest niewielu autorów starożytnych, którzy skupialiby na so­bie większą uwagę niż Ewagriusz z Pontu. Dla niego, wizje i sny nie są narzę­dziem służącym do przepowiadania przyszłości lub utrzymywania kontaktu ze zmarłymi. Są one przede wszystkim środkiem umożliwiającym poznanie samego siebie i stanu swego życia duchowego. Autor artykułu, po szerszym nakreśleniu teorii dotyczących snów u najbardziej znaczących pisarzy tego okresu, omawia te wypowiedzi z korpusu dzieł Ewagriusza, które dotyczą wizji i snów, opisując ich mechanizmy jako złożony proces między namiętnościami, pamięcią i oddziały­waniem demonów.

Journal

Year

Volume

67

Pages

523-542

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3413
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.