Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 67 | 573-597

Article title

Вплив святоотцівської спадщини і святих Православної Церкви на формування богословської думки архимандрита Софронія Сахарова

Authors

Content

Title variants

EN
The influence of the patristic heritage and the saints of the Orthodox Church on theological thought formation of the archimandrite Sophronius Sakharov

Languages of publication

UK

Abstracts

UK
W swym artykule autor analizuje podstawowe źródła patrystyczne i dzieła świętych prawosławnych, które wpłynęły na kształt myśli znanego prawosławnego teologa i pisarza ascetycznego XX wieku – archimandryty Sofroniusza Sacharo­wa. Sięga też do jego pism, jak również dzieł i wspomnień współczesnych mu pisarzy, po to by ukazać, jaka była relacja archimandryty do dziedzictwa Świętych Ojców, oraz które teksty były dla niego najbardziej istotne. Szczególną zaś uwagę poświęca autor roli starca Sylwana, który był przewodnikiem duchowym Sacha­rowa i ukształtował jego patrystyczną wizję teologii.
EN
In his article, the author considers the main patristic sources and works of Orthodox saints, that were crucial in the formation of a well-known Orthodox theologian and spiritual seeker of the XX century the Archimandrite Sophrony Sakharov. He also reaches his writings, as well as the works and memoirs of con­temporaries, to show what was the archimandrite’s relationship to the heritage of the Holy Fathers, and which texts were most relevant to him. The author pays special attention to the role of the elder Silouan, Sakharov’s spiritual mentor, who formed his patristic theology vision.

Journal

Year

Volume

67

Pages

573-597

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3416
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.