Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 67 | 71-83

Article title

La reception du Livre d’Amos par les peres. Proposition Methodologique

Content

Title variants

EN
The reception of the Book of Amos by the church fathers: A methodological proposal

Languages of publication

FR

Abstracts

FR
Artykuł dotyczy recepcji księgi proroka Amosa u pisarzy chrześcijańskich jak Justyn, Ireneusz, Orygenes i Bazyli. Gdy chodzi o pierwszych trzech Autorka po­sługuje się metodą przytaczania i analizy cytatów z księgi Amosa, które znajdują się w dziełach tychże teologów. W takim przypadku wystarczy posłużyć się in­deksem biblijnym, aby tego rodzaju cytaty odnaleźć. Jednakże Autorka stwierdza, że samo przytaczanie cytatów może okazać się niewystarczające, gdyż w niektó­rych pismach patrystycznych są aluzje do poszczególnych ksiąg biblijnych, nawet gdy nie ma wprost cytatów. Takie właśnie aluzje były zasygnalizowane w homi­liach Bazylego Wielkiego: Homilia in illud: Destruam horrea mea (Luc 12, 18) oraz Homilia dicta tempore famis et siccitatis. Aluzje do proroka Amosa polegają na podobieństwie w sposobie omawiania poszczególnych zagadnień.
EN
Is the method of tracking scriptural references to determine the influence of a biblical book on the Fathers of the Church sufficient? Or, would it be more ap­propriate to expand our methodological resources by taking the convergence of different types of elements into account ? This article seeks to demonstrate the complementary nature of these methods through the example of the reception of the Book of Amos by four Fathers of the Church. The list of quotations by Justin Martyr, Ireanaeus, and Origen is used to perceive how they appeal to and interpret the Book of Amos, as well as the particular status they grant it. In addition to this initial method, a semantic and stylistic analysis of Basil of Caesarea’s Homily VIII reveals supplementary forms of the reception of Amos and thus indicates the im­portant influence of the prophet on this Father and Doctor of the Church.

Journal

Year

Volume

67

Pages

71-83

Physical description

Dates

published
2018-12-16

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3439
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.