Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 65 | 491-496

Article title

Bernard of Lublin (Bernardus Lublinius) and his Ficinian anthology: some observations

Content

Title variants

PL
Biernat z Lublina (Bernardus Lublinius) i jego antologia ficiniańska: kilka uwag

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejszy artykuł ma w zamierzeniu naświetlić grupę problemów zwiaza­nych z antologią tekstów filozoficznych przekazaną przez autograficzny rękopis Biernata (Bernarda) z Lublina. Autor artykułu skupia się na dwóch zagadnieniach: problemie źródeł wypisów Biernata z łacińskich przekładów dialogów herme­tycznych i dzieł Platona (w tłumaczeniu Marsilia Ficina) oraz metodzie kompila­cyjnej zastosowanej przez polskiego pisarza. W zamierzeniu autora spostrzeżenia zawarte w artykule mają być użyteczne w przyszłych badaniach nad antologią, w tym w przygotowywanej edycji krytycznej.

Journal

Year

Volume

65

Pages

491-496

Physical description

Dates

published
2016-07-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3512
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.