Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 61 | 39-53

Article title

Constantinian shift – the truth or a myth?

Content

Title variants

PL
Przełom konstantyński – prawda czy mit?

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Zdefiniowanie zjawiska nazwanego przełomem czy rewolucją konstantyńską nie jest łatwe. Wydaje się, że trzeba w nim widzieć epokowy czyn cesarza, który nie tylko uznał i otoczył opieką Kościół, ale związał go z państwem i doprowa­dził do wielkiego znaczenia, pozyskując w zamian, w swoim głębokim przeko­naniu, błogosławieństwo samego Boga dla Imperium Romanum i jego władców. Konsekwencją wydarzeń określanych tym mianem –według wielu badaczy – była epoka czy era konstantyńska, w której Kościół narażony był na dwojakie niebez­pieczeństwo. Mógł on bowiem zdominować rządzących i państwo bądź podpo­rządkować się im i stać się instrumentem w ich rękach. W Kościele katolickim zakończyć epokę tę miał dopiero II Sobór Watykański. Konstantyn w swej po­lityce państwowej był przede wszystkim kontynuatorem tradycji odziedziczonej po przodkach, co było zaprzeczeniem idei przełomu. Zapoczątkował jednak pro­cesy, dzięki którym z czasem dokonało się gruntowne przeobrażenie Cesarstwa Rzymskiego. Niewątpliwie charakter przełomowy miało samo nawrócenie cesa­rza na chrześcijaństwo, jakkolwiek by je rozumieć i datować, chociaż i ono mogło być postrzegane przez Rzymian jako wybór boskiego patrona, który zapewnia zwycięstwa cesarzowi oraz wychowanie cesarskich dzieci w duchu chrześcijań­skim. Jednak oddanie siebie i swego państwa przez Konstantyna w opiekę jedyne­go Boga samo w sobie miało charakter rewolucyjny. Monoteizm wszak z natury wykluczał inne kulty i choć upłynęło jeszcze kilkadziesiąt lat, nim chrześcijań­stwo oficjalnie stało się religią państwową w Imperium Romanum, to było to kon­sekwencją wyboru dokonanego przez Konstantyna.

Journal

Year

Volume

61

Pages

39-53

Physical description

Dates

published
2014-01-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3608
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.