Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2014 | 61 | 221-238

Article title

Theodore of Mopsuestia’s hermeneutics: transformed theology in response to fourth century crises

Content

Title variants

PL
Hermeneutyka Teodora z Mopsuestii: teologia przekształcona w odpowiedzi na teologiczne kryzysy IV wieku

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Niniejsze studium ukazuje, w jaki sposób egzegeza Teodora z Mopsuestii, po­wstała w reakcji na główne spory teologiczne IV w., wpływała na dalszy rozwój jego chrystologii, którą odziedziczył po swoim mistrzu – Diodorze z Tarsu. Po­lemiczna dynamika myślenia Teodora doprowadziła go do wytworzenia obrazu Chrystusa, skupiającego się wyłącznie na Jego człowieczeństwie. Rozwój ten jest wyraźnie dostrzegalny przede wszystkim w zachowanym w języku syryjskim Ko­mentarzu na Ewangelię według św. Jana. Niniejszy artykuł skupia się zatem na analizie tego komentarza i poszukiwaniu w nim wskazań Teodora na wyzwania czasów w których żył, zwłaszcza ówczesnych herezji (głównie arianizmu i apo­linaryzmu), oraz dróg, które wiodły go do przekształcenia jego teologii, w szcze­gólności zaś chrystologicznego myślenia, odzwierciedlonego w hermeneutycz­nym kontekście Komentarza.

Journal

Year

Volume

61

Pages

221-238

Physical description

Dates

published
2014-01-05

Contributors

author
author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3620
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.