Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 64 | 79-92

Article title

Athanasius of Alexandria and “the Kingdom of the desert” in his works

Authors

Content

Title variants

PL
Atanazy z Aleksandrii i „Królestwo pustyni” w jego dziełach

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Prezentowany artykuł ma na celu ukazanie roli św. Atanazego Wielkiego w pro­pagowaniu życia monastycznego w jego dziełach: Żywocie świętego Antoniego, Listach do mnichów i Listach paschalnych. Na przykładzie św. Antoniego Atanazy ukazywał rolę, ważność i zalety życia poświęconego Bogu, z dala od świata. Atana­zy ukazuje się poprzez swe dzieła jako propagator monastycyzmu i życia ascetycz­nego, a jednocześnie obrońca ortodoksji. Dzięki jego pismom, monastycyzm, który wyrósł na egipskiej pustyni, stał się znany daleko poza Egiptem i stał się podstawą do tworzenia grup monastycznych w całym ówczesnym Imperium Rzymskim.

Journal

Year

Volume

64

Pages

79-92

Physical description

Dates

published
2015-12-15

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3705
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.