Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 64 | 475-489

Article title

Arethas of Caesarea and Aristotelian studies. Study of case

Content

Title variants

PL
Aretas z Cezarei i studia nad Arystotelesem. Studium zagadnienia

Languages of publication

EN

Abstracts

PL
Artykuł przybliża postać bizantyjskiego myśliciela, przedstawiciela renesan­su bizantyjskiego, żyjącego w X w., biskupa Aretasa z Cezarei, oraz jego ko­mentarz do Kategorii Arystotelesa. Celem jest ukazanie naukowego warsztatu i badawczej pasji, jaką odznaczał się biskup Aretas w komentowaniu szczególnie wymagającego tekstu, jakim są Arystotelesowskie Kategorie, oraz przedstawie­nie zasad bizantyńskiej hermeneutyki tekstów filozoficznych, której główną cechą jest krytycyzm oraz unikanie filologicznych i objaśniających komentarzy. Scholia Aretasa do Arystotelesa pokazują, że biskup Cezarei używał tekstu filozofa przede wszystkim do wykładania na jego podstawie neoplatońskiej ontologii.

Journal

Year

Volume

64

Pages

475-489

Physical description

Dates

published
2015-12-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_3726
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.