Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 55 | 341-360

Article title

„Ave, piena di grazia, il Signore è con te” (Lc 1, 28) nell’interpretazione dei Padri della Chiesa

Content

Title variants

EN
"Hail, full of grace, the Lord is with you" (Luke 1:28) in the interpration of the Fathers of the Church
PL
„Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z tobą” (Łk 1, 28) w interpretacji Ojców Kościoła

Languages of publication

IT

Abstracts

EN
Analiza pism Ojców Kościoła pozwoliła odkryć niezwyle bogatą egzegezę tekstu Łk 1, 28. Słowa anioła Gabriela były interpretowane w różnych perspektywach. Nie są jedynie słowami powitania, lecz także zaproszeniem do radości, zwiastują pełnię czasów i nową ekonomię zbawczą. Słowa objawiają piękno duszy Maryi, wskazują na Jej świętość. Ukazują również aktywność Ducha Świętego, który napełnia duszę

Keywords

Journal

Year

Volume

55

Pages

341-360

Physical description

Dates

published
2010-07-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_4493
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.