Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 75 | 431-452

Article title

"De ecclesia" - centon chrześcijański

Authors

Content

Title variants

EN
"De ecclesia" - the Christian Cento

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Centon De ecclesia jest jednym z czterech chrześcijańskich centonów, które powstały na podstawie dzieł Wergiliusza. Artykuł przedstawia analizę centonu z perspektywy formalnej i teologicznej. W pierwszej części omówione zostały zagadnienia dotyczące autorstwa utworu jak i samej jego struktury. Druga część prezentuje natomiast bogactwo teologiczne centonu, który obfituje w zagadnienia z zakresu chrystologii, soteriologii, eklezjologii i eschatologii. Wykorzystanie metody filologicznej i dokładna analiza poszczególnych fragmentów pozwalają również na określenie sposobu pracy centonisty, który nie jest jednorodny. Autor inspiruje się literą, kontekstem i postaciami, które pojawiają się w utworach Wergiliusza. W aneksie zostało umieszczone polskie tłumaczenie poematu.
EN
Cento "De ecclesia" is one of four Christian centos which were compiled from Virgil’s work. This article examines the cento from the formal and the theological perspective. The first part discusses the authorship and structural issues. The second part demonstrates the theological diversity of the cento, which is full of Christological, soteriological, ecclesiological and eschatological questions. The use of the philological method and analysis of selected parts allowed us to establish how the author of the cento created his poem. He was inspired by the letter, context and characters appearing in Virgil’s works.

Journal

Year

Volume

75

Pages

431-452

Physical description

Dates

published
2020-09-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_4860
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.