Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 75 | 539-552

Article title

Duch Święty w nauczaniu św. Ildefonsa z Toledo

Authors

Content

Title variants

EN
The Holy Spirit in the Teaching of St. Ildefonsus of Toledo

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono nauczanie Ildefonsa z Toledo o Duchu Świętym zawarte przede wszystkim w jego pismach poświęconych sakramentowi chrztu. Biskup Toledo na podstawie wybranych tekstów Pisma Świętego, jak również przemyśleń wcześniejszych autorów, podkreśla prawdę o bóstwie Ducha Świętego oraz Jego równości z Ojcem i Synem. Omawia również Jego rolę w dziele zbawienia, zwracając przede wszystkim uwagę na akt wcielenia Bożego Syna. Zdecydowanie najwięcej miejsca poświęca jednak ukazaniu roli Ducha Świętego w życiu każdego chrześcijanina. To On obdarza potrzebnymi łaskami, uzdalnia człowieka do miłowania Boga i bliźniego, wspiera go w zgłębianiu tajemnic wiary, umacnia i obdarza mądrością w dziele ewangelizacji. W swoim nauczaniu Ildefons korzysta z dorobku wcześniejszych ojców Kościoła, przede wszystkim Augustyna i Izydora z Sewilli. Natomiast pozostaje oryginalny w formie przedstawienia niełatwych prawd wiary. Jego język jest przystępny, obrazowy, a jednocześnie precyzyjny. 
EN
The article presents the teaching of St. Ildefonsus of Toledo on the Holy Spirit, especially that contained in his writings devoted to the sacrament of baptism. On the basis of selected passages from the Holy Scripture and reflections of earlier authors, the bishop of Toledo emphasizes the truth of the divinity of the Holy Spirit and His equality with the Father and the Son. He also discusses the role of the Holy Spirit in the work of salvation, drawing particular attention to the act of the Incarnation of the Son of God. However, he definitely devotes the most space to the role of the Holy Spirit in the life of every Christian. The Holy Spirit is the one who bestows the necessary grace, enables man to love God and his neighbour, supports him so that he can increase his knowledge of the mysteries of faith. The Holy Spirit gives strength and wisdom in the work of evangelization. In his teachings, Ildefonsus uses the legacy of the earlier Church Fathers, above all Augustine and Isidore of Seville. But he remains original in the form of presenting the difficult truths of the faith. His language is accessible, vivid and at the same time precise.

Journal

Year

Volume

75

Pages

539-552

Physical description

Dates

published
2020-09-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_5729
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.