Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2008 | 52 | 1 | 77-86

Article title

Lubelski rękopis "Dekretu Gracjana"

Content

Title variants

EN
Lublin Manuscript of the "Gratian Decree"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Jana Pawła II w Lublinie posiada szczególnie interesujący manuskrypt Decretum Gratiani. Dzieło pochodzi z XIII wieku i powstało w Tuluzie. Prawdopodobnie w XV wieku francuscy benedyktyni przekazali dzieło swoim braciom w Monte Calvo (= Łysa Góra) w Polsce. Manuskrypt znajdował się w prywatnej kolekcji Piotra Moszyńskiego w Krakowie. 25 maja 1923 r. jego syn, hrabia Jerzy Moszyński, przekazał dzieło Bibliotece Uniwersyteckiej w Lublinie. Rękopis jest w dobrym stanie: zawiera 308 arkuszy pergaminu. Okładka manuskryptu jest wykonana z drewna oprawionego w skórę. Manuskrypt zawiera 38 miniatur. Tekst dekretu i glosariusz Johannesa Teutonicusa są zapisane czarnym atramentem. Rubryki są napisane czerwonym atramentem. Inicjały są napisane czerwonym i niebieskim atramentem. Tekst zawiera liczne napisy z XVIII wieku. Rękopis jest szczególnie interesujący dla naukowców z powodu zawartych paleae. W rękopisie dekretu w Lublinie znajduje się 73 paleae.
EN
The library of the John Paul II Catholic University of Lublin possesses particularly interesting manuscript of "Decretum Gratiani". The work dates from the 13th century and was made in Toulouse. Probably in the 15th century the French Benedictines handed the work over to their brothers in Monte Calvo (= Łysa Góra) in Poland. The manuscript was in the private collection of Piotr Moszyński in Krakow. On May 25, 1923, his son, Count Jerzy Moszyński, donated the work to the library of the University in Lublin. The manuscript is in good condition: contains 308 sheets of parchment  and its cover is made of wood bound in leather. The manuscript contains 38 thumbnails. The text of the decree and the glossary of Johannes Teutonicus are in black ink. The headings are in red ink. The initials are written in red and blue ink. The text contains numerous inscriptions from the 18th century. The manuscript is of particular interest to scientists because of the use of paleae. The manuscript of the decree in Lublin contains 73 such paleae.

Journal

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

77-86

Physical description

Dates

published
2008-06-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_6352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.