Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2008 | 52 | 1 | 87-98

Article title

Symbolika ptaków w "Enarrationes in Psalmos" świętego Augustyna

Authors

Content

Title variants

EN
Symbolism of the Birds in "Enarrationes in Psalmos" of Saint Augustine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł omawia symbolikę ptaków i ukazuje w jaki sposób Augustyn w swym dziele "Enarrationes in Psalmos" wykorzystuje pojawiające się odniesienia do ptaków: orła, kokoszy, pelikana, puszczyka, wróbla i synogarlicy.  Augustyn wyjaśniając teksty psalmów stara się dostrzeżone w nich symboliczne znaczenia odnieść, o ile to możliwe, do Chrystusa. We wszystkich analizowanych fragmentach możemy dostrzec biskupa Hippony jako duszpasterza, który nie tylko stara się w oparciu o posiadaną wiedzę tłumaczyć niełatwe teksty Starego Testamentu, ale dokłada też starań, aby jak najlepiej wpływały one na powierzonych jego opiece chrześcijan.
EN
The article discusses the symbolism of birds and shows how Augustine in his work "Enarrationes in Psalmos" uses in his pastoral work the appearing in the text references to such the birds: eagle, hen, pelican, tawny owl, sparrow and turtle dove. In explaining the texts of the Psalms, Augustine tries to relate their symbolic meanings, if possible, to Christ. In all the analyzed passages, we can see Bishop Hippo as a pastor who not only tries to explain the difficult texts of the Old Testament based on his knowledge, but also makes efforts that they best influence the Christians.

Journal

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

87-98

Physical description

Dates

published
2008-06-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_6359
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.