Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2008 | 52 | 1 | 123-135

Article title

I protoplasti paleocristiani dell'ordine dei monaci di san Paolo primo eremita secondo l'opera "Paulina Eremus" di Padre Bartolomeo Bolesławski

Content

Title variants

EN
Early Christian Progenitors of the Order of St. Paul the First Hermit According to the Work "Paulina Eremus" by Father Bartłomiej Bolesławski
PL
Starochrześcijańscy protoplaści Zakonu św. Pawła Pierwszego Pustelnika według dzieła "Paulina Eremus" o. Bartłomieja Bolesławskiego

Languages of publication

IT

Abstracts

PL
Artykuł analizuje rękopiśmienne dzieło o. Bartłomieja Bolesławskiego O.S.P.P.E.: "Paulina Eremus seu co[m]mentarius hystoricus in quo Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae primordia, progressus, fundationes, privile- gia, viri illustres referuntur", które pochodzi z 1630 roku. Manuskrypt ten jest obecnie przechowywany w Archiwum Jasnogórskim. Paulina Eremus o. Bolesławskiego jest nie tylko cennym źródłem, by poznać dzieje Zakonu Paulinów, lecz także przybliża historię eremityzmu pierwszych wieków chrześcijaństwa, z którym Paulini byli i są ściśle związani od samych początku swego istnienia. Paulina Eremus dostarcza licznych wiadomości dotyczących zarówno dziejów starochrześcijańskiego pustelnic- twa, jak i samego Zakonu Paulinów. Rękopis jasno wykazuje, iż duchowość pauliri- skich mnichów jest głęboko związana nie tylko ze św. Pawłem z Teb - pierwszym pustelnikiem chrześcijańskim, lecz także ze wszystkimi eremitami pierwszych wieków - jego naśladowcami.
EN
The article analyzes the manuscript work of Father Bartłomiej Bolesławski O.S.P.P.E .: "Paulina Eremus seu co [m] mentarius hystoricus in quo Ordinis Fratrum Eremitarum Sancti Pauli Primi Eremitae primordia, progressus, fundationes, privilegia, viri illustres referuntur" from year 1630. This manuscript is currently kept in the Jasna Góra Archives. Father Bolesławski's Pauline Eremus is not only a valuable source to learn about the history of the Pauline Order, but also introduces the history of the hermitism of the first centuries of Christianity, with which Paulines have been and are closely connected to from the very beginning. Paulina Eremus provides numerous information about both the history of Old Christian hermits and the Pauline Order itself. The manuscript clearly shows that the spirituality of Pauline monks is deeply connected not only to Saint Paul of Thebes - the first Christian hermit, but also to all hermits of the first centuries - his followers.

Journal

Year

Volume

52

Issue

1

Pages

123-135

Physical description

Dates

published
2008-06-15

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vp_6753
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.