Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 38 | 1 |

Article title

Dobór czytań biblijnych w okresie przygotowawczym do Wielkiego Postu w Kościele prawosławnym

Authors

Content

Title variants

EN
The Selection of Biblical Readings in the Preparatory Period before Lent in the Orthodox Church

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Poniższy artykuł dotyka zagadnienia doboru oraz miejsca perykop z Pisma Świętego, które rokrocznie recytowane są w prawosławnych świątyniach w okresie przygotowawczym do wyjątkowego okresu roku liturgicznego, jakim jest Wielki Post. W artykule wykorzystano w głównej mierze metodę opisową wymienionego okresu. Publikacja wskazuje na logiczne i dydaktyczne zarazem umiejscowienie fragmentów biblijnych u progu Wielkiego Postu.
EN
The article deals with the selection and sequence of the pericopes from the Sacred Scriptures that are recited every year in Orthodox churches in the period of preparation for the special season of the liturgical year known as Lent. The article mainly uses the descriptive method. The publication points to the logical and didactic location of the biblical readings at the threshold of Lent.

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Physical description

Dates

published
2020-12-21

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_10036
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.