Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 38 | 1 |

Article title

Użycie słowa „czas” w Księdze Syracydesa

Content

Title variants

EN
Use of the Word "Time" in the Book of Ben Sirach

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł ma na celu przedstawienie użycia słowa „czas” w Księdze Syracydesa. W tym celu autor syntetycznie ukazał najpierw pole semantyczne terminu „czas” w języku hebrajskim i greckim. Następnie, w oparciu o wskazane rozróżnienia, zostały przedstawione fragmenty, w których pojawia się omawiany termin, z uwzględnieniem kontekstu całej księgi, jak i pozostałych ksiąg biblijnych. Dla mędrca z Jerozolimy czas nie jest jedynie pojęciem wyznaczającym chronologię, ale rzeczywistością, którą codziennie człowiek odkrywa jako sposobność do czynienia dobra i przestrzeń działania Boga, jako Stwórcy i Pana całego stworzonego świata. Różnorodność sytuacji życiowych, które przedstawia Ben Syrach w swej księdze, czynią go prawdziwym nauczycielem i świadkiem owocnie przeżytego czasu życia.
EN
The purpose of this article is to present the use of the word “time” in the Book of Sirach. To this end, the author synthetically presents, first, the semantic field of the term “time” in both Hebrew and Greek. Then, based on these distinctions, the fragments in which the term appears are presented, taking into account the context of the whole book, as well as other biblical books. For the sage of Jerusalem, time is not just a chronological concept, but a reality which man discovers every day, as both an opportunity to do good and also a space for God, as Creator and Lord of the whole created world. The variety of life situations that Ben Sirach presents in his book make him a true teacher and witness to a fruitful life.

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_11055
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.