Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2021 |

Article title

Akty homoseksualne w ocenie pisarzy wczesnochrześcijańskich

Content

Title variants

EN
Homosexual Acts in the Opinion of the Early Christian Writers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pisarze wczesnochrześcijańscy, oprócz poruszania problemów natury doktrynalnej i egze­getycznej, wypowiadali się także na tematy etyczne, a wśród nich dokonywali oceny aktów homoseksu­alnych. Nie poświęcili im osobnych dzieł, raczej były to głosy okazjonalne, co nie oznacza, że w Kościele pierwszych wieków problem ten nie istniał i go bagatelizowano. Najczęściej ocena aktów homoseksu­alnych pojawiała się w literaturze patrystycznej w związku z komentowaniem tekstów biblijnych, w któ­rych tego rodzaju zachowania były wspominane, i zawsze była zdecydowanie negatywna. Temat ten występuje także w regułach zakonnych, w których jednoznacznie homoseksualizm był potępiany. W ar­tykule zostaną zanalizowane teksty wybranych pisarzy Kościoła wschodniego i zachodniego, w których dokonują oni oceny moralnej aktów homoseksualnych.  
EN
The Fathers of the Church, apart from problems of a doctrinal nature, gave their opinions on homosexual acts. They did not devote separate works to them, rather they were occasional voices, which does not mean that this problem did not exist and was ignored in the early Christian Church. The eval­uation of homosexual acts most frequently appeared in patristic literature in relation to comments on biblical texts that mentioned such behaviours and has always been negative. Moreover, this subject oc­casionally occurs in monastic rules, in which homosexuality was unequivocally condemned. The present paper analyses these texts of the early Christian writers Eastern and Western Church that provide moral evaluations of homosexual acts.  

Journal

Year

Physical description

Dates

published
2021-03-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_11157
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.