Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2006 | 10 | 95-113

Article title

Uniwersalizm zbawczy w Mateuszowej perykopie o kobiecie kananejskiej (15,21-28)

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Krótka, bo licząca osiem wersetów Mateuszowa perykopa o uzdrowieniu córki kobiety kananejskiej, dostarcza niemało impulsów dla podjęcia takich tematów jak misje,dialog oraz uniwersalizm zbawczy Boga. Autor snuje refleksję w trzech etapach. W pierwszym zajmiemy się literacką i historyczną problematyką perykopy (I). W drugim poprzez objaśnienie egzegetyczne postaramy się ukazać wymowę cudownego wydarzenia i związanego z nim dialogu (II). W trzecim zwrócimy uwagę na kerygmatyczną wymowę perykopy nie zapominając o historii jej interpretacji (III).

Journal

Year

Volume

10

Pages

95-113

Physical description

Dates

published
2016-01-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1412
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.