Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 31 | 241-266

Article title

W trosce o Matkę Ziemię. Zarys biblijnego tła encykliki „Laudato si’”

Content

Title variants

EN
Out of Concern for Mother Earth: An Overview of the Biblical Background of the Encyclical "Laudato si’"

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono zarys biblijnego tła encykliki Laudato si’. Papież Franciszek koncentruje się zasadniczo w swoich rozważaniach na temat zagadnień biblijno-ekologicznych w drugim rozdziale niniejszej encykliki, zatytułowanym „Ewangelia stworzenia”. Według papieża teksty z Księgi Rodzaju odnoszące się do ludzkiej dominacji nad światem stworzonym nie mogą być rozumiane jako uzasadnienie dla nieokiełznanej eksploatacji natury. W prawdzie encyklika nie stara się oferować wyczerpującej prezentacji biblijnej teologii stworzenia, to jednak podkreśla ona znaczenie misji ludzi w świecie stworzonym przez Boga. Człowiek powinien być dobrym administratorem, gospodarzem, ogrodnikiem Ziemi, który troszczy się o jej dobrostan, aby ocalić przyrodę i planetę dla przyszłych pokoleń.
EN
The following article presents an outline and examination of the biblical background of the encyclical "Laudato si’". These biblical-ecological issues are considered especially in Chapter II of the encyclical, which is entitled "The Gospel of Creation". According to Pope Francis, the passages in Genesis relating to human dominion over the created world cannot be understood as justification for the unbridled exploitation of nature. In fact, the encyclical does not attempt to offer an exhaustive presentation of the biblical theology of creation, but, significantly, this church document emphasizes the importance of human agency in a world created by God. Man is supposed to be a good manager and host, the gardener of the Earth, who oversees its welfare in order to preserve nature and the planet for future generations.

Journal

Year

Volume

31

Pages

241-266

Physical description

Dates

published
2017-05-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1769
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.