Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 31 | 149-168

Article title

Transformacja kosmosu w literaturze międzytestamentalnej

Authors

Content

Title variants

EN
The Transformation of the Universe in the Intertestamental Literature

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W literaturze międzytestamentalnej, zwłaszcza w pismach o charakterze apokaliptycznym, pojawia się motyw transformacji kosmosu, który stanowi ostatni etap wydarzeń eschatologicznych. Świat skażony grzechem i zdominowany przez siły zła zostanie w czasach ostatecznych przemieniony i odnowiony przez Boga w rzeczywistość doskonałą, gdzie na wieki panować będzie sprawiedliwość i dobro. W niniejszym opracowaniu zostanie omówiona koncepcja transformacji kosmosu, która pojawia się w różnych dokumentach należących do literatury międzytestamentalnej, mianowicie w dziełach egzegetycznych, gdzie pojawiają się również elementy apokaliptyczne (Księga Jubileuszów: Jub 1,29; 4,26; Księdze starożytności biblijnych Pseudo-Filona: LAB 3,10), w zwojach z Qumran (Reguła zrzeszenia: 1QS 4,25) oraz w apokalipsach (Księga astronomiczna: 1 Hen 72,1; Apokalipsa tygodni: 1 Hen 91,14-17; Apokalipsa zwierząt: 1 Hen 90,37-38; Księga przypowieści: 1 Hen 45,4-5; Czwarta Księga Ezdrasza: 4 Ezd 7,28-31.75.113-114; Apokalipsa Barucha syryjska: 2 Bar 32,1-6; 57,1-3).
EN
In the intertestamental literature, especially from various writings of an apocalyptic nature, a recurring motif emerges of the transformation of the universe as the final phase of eschatological events. In the last days, the world –  being infected with sin and dominated by the powers of evil –  will be renewed and transformed by God into a perfect reality wherein justice and goodness will prevail. In the present article, this notion of the transformation of the universe is explored and discussed. The idea appears in various documents of the intertestamental literature, namely, certain exegetical works such as The Book of Jubilees (Jub 1:29; 4:26) and Biblical Antiquities of Pseudo-Philo (LAB 3:10); the Qumran Rule of the Community (1QS 4:25); and several apocalypses: The Book of Heavenly Luminaries (1 Enoch 72:1), The Apocalypse of Weeks (1 Enoch 91:14-17), The Animal Apocalypse (1 Enoch 90:37-38), The Book of the Similitudes (1 Enoch 45:4-5), The Fourth Book of Ezra (4 Ezra 7:28-31, 75, 113-114), and The Syriac Apocalypse of Baruch (2 Bar 32:1-6; 57:1-3).

Journal

Year

Volume

31

Pages

149-168

Physical description

Dates

published
2017-05-18

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1773
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.