Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2017 | 32 | 233-254

Article title

Dlaczego Jezus był ze zwierzętami (Mk 1,13)? Odniesienia do zwierząt w Ewangelii Markowej

Authors

Content

Title variants

EN
Why Was Jesus with Wild Animals (Mark 1:13)? References to Animals in the Gospel of Mark

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pobyt Jezusa z dzikimi zwierzętami na pustyni podczas Jego kuszenia jest wzmiankowany tylko w Ewangelii Marka. Jego zwycięstwo nad Szatanem jest potwierdzone przez spokojną koegzystencję z otaczającą Go naturą oraz przez służbę aniołów. Pozostałe odniesienia do zwierząt uwydatniają realny charakter zbawczej działalności Boga, ofiarowanej ludziom w ich rzeczywistych uwarunkowaniach i potrzebach. Jej przykłady są przedstawione przez wszystkie odniesienia do zwierząt – zarówno te pośrednie lub bezpośrednie, jak i te mające sens dosłowny lub przenośny. 
EN
Jesus’ being with the wild beasts in the desert during His temptations is mentioned only in the Gospel of Mark (1:13). His victory over Satan is confirmed by the state of peaceful harmony with the nature surrounding Him, and by the service of the angels to Him. Several other references to animals in Mark emphasize the reality of God’s saving activity offered to men and women in the midst of their real, everyday condition and needs. All of this gospel's references to the beasts serve as examples of this kind of immediacy and reality, whether reported indirectly or directly, and whether understood literally or figuratively.

Journal

Year

Volume

32

Pages

233-254

Physical description

Dates

published
2017-10-19

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1824
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.