Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2010 | 17 | 19-41

Article title

Kapłaństwo w świetle Księgi Kapłańskiej

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Księga Kapłańska jest jednym z najważniejszych źródeł wiedzy o kulcie i kapłaństwie w biblijnym Izraelu. Mimo że zawiera najwięcej wystąpień hebrajskiego terminu „kapłan”, to tekstów, które traktowałyby o samym kapłaństwie, jest w niej stosunkowo niewiele. W artykule zostały poddane analizie następujące fragmenty: Kpł 8-9 przedstawia opis początków kapłaństwa i kultu w Izraelu; Kpł 6,1-7,2; 10,8-15; 16 przynoszą szczegółowe rozporządzenia dotyczące kapłanów; Kpł 21-22 stanowi tę część Kodeksu Świętości, który omawia miejsce i rolę kapłanów we wspólnocie Narodu Wybranego.

Journal

Year

Volume

17

Pages

19-41

Physical description

Dates

published
2015-09-02

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_1997
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.