Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2018 | 33 | 155-178

Article title

Gniew Jezusa pod Cezareą Filipową. Studium egzegetyczne Mk 8,31-33

Content

Title variants

EN
The Wrath of Jesus at Caesarea Philippi. An Exegetical Study of Mk 8:31-33

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Perykopa Mk 8,31-33 bez wątpienia należy do najtrudniejszych fragmentów Ewangelii. Do Apostoła Piotra, który wcześniej wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza (w. 29), odnoszą się słowa: „Zejdź mi z oczu szatanie” (w. 33). Niniejszy artykuł próbuje pokazać, iż Jezus w swojej naganie nie zamierza odrzucać Piotra, nawet jeśli czasownik ἐπιτιμάω bywa zazwyczaj używany w kontekście wyrzucania złych duchów. Celem wydarzenia w Cezarei Filipowej jest ponowne wezwanie Apostoła, tym razem do bezwarunkowego pójścia za Jezusem. Jezusowe słowa: ὕπαγε ὀπίσω μου (w. 33) stanowią kolejny etap powołania Piotra, opisanego już na początku (1,16-18) i na końcu (16,7) Ewangelii według św. Marka.
EN
The pericope of Mk 8:31-33 undoubtedly ranks among the most complex fragments in the entire Gospel. The Apostle Peter, who had already confessed his faith in Jesus as the Messiah (v. 29), is referred to with the following words: “Get behind Me, Satan” (v. 33). This article attempts to show that Jesus, in his rebuke of his apostle (even though the verb ἐπιτιμάω is consistently used in the Gospel to describe the casting out of unclean spirits) does not intend to condemn or reject Peter. Instead, the meaning behind the scene that played out in Caesarea Philippi is yet another call for Peter to follow Jesus unconditionally. The words of Jesus: ὕπαγε ὀπίσω μου (v. 33) bring to mind Peter’s calling, described both at the beginning (1:16-18) and at the end (16:7) of the Gospel of Mark.

Journal

Year

Volume

33

Pages

155-178

Physical description

Dates

published
2018-03-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_2018_33_07
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.