Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 19 | 207-232

Article title

Obraz kobiety w komentarzach do Księgi Rodzaju św. Augustyna

Authors

Content

Title variants

EN
The Image of Woman in the Commentary on Genesis by Saint Augustine

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Św. Augustyn opisuje stworzenie kobiety jako zaplanowany akt Bożej woli. Mężczyzna jest przygotowywany na przyjęcie jej. Kobieta zostaje stworzona jako istota rozumna. Razem z mężczyzną  wprowadza w życie błogosławieństwo płodności i, na końcu czasów, będzie zbawiona we własnym ciele. Stworzenie kobiety z żebra mężczyzny staje się symbolem relacji pomiędzy duszą i ciałem. Kobieta, będąc poddana mężczyźnie który jest posłuszny Bogu, jest obrazem ciała będącego poddanym duszy posłusznej Bogu.
EN
Saint Augustine describes the creation of woman as a voluntary and intentional act of God. Man is being prepared to receive her. Woman is created as a rational being. Together with man, she brings to fruition the blessing of fecundity and, at the end of times, she will be saved in her own body. The creation of woman from man's rib becomes a symbol of the relationship between the soul and the body. Woman, being subject to man who is obedient to God, is a figure of the body being subject to the soul obedient to the Lord.

Journal

Year

Volume

19

Pages

207-232

Physical description

Dates

published
2015-08-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_2025
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.