Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 19 | 41-64

Article title

Miriam – zapomniana bohaterka Exodusu

Content

Title variants

EN
Miriam: The Forgotten Heroine of the Exodus

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł podejmuje próbę ukazania wkładu Miriam w proces, w trakcie którego biblijny Izrael wyłania się jako naród. Autor artykułu skupia się na dwóch tekstach: Wj 15,20-21 i Lb 12. Po zaprezentowaniu struktury literackiej wspomnianych perykop i ukazaniu ich powiązań z innymi tekstami ST, autor przedstawia Miriam jako pieśniarkę, prekursorkę liturgii uwielbienia, prorokinię i przewodniczkę ludu. Podkreślając jej cierpienia jako nieodzowny element charyzmatu proroka, autor podkreśla ich wagę dla stwierdzenia autentyczności władzy prorockiej Miriam. Według piszącego, charyzmat prorocki Miriam został przez hagiografa ukazany jako wpajający nadzieję i między innymi polegał na przeprowadzaniu jej rodaków ze świata widzialnego do niewidzialnego, z teraźniejszości w przyszłość i z czasowości w nieskończoność.
EN
The study is an attempt to reveal the Miriam’s contribution into process of formation of biblical Israel as nation. Author of deliberations is focusing attention on two fundamental texts, that is Ex 15:20-21 and Num 12. After presentation of the literary structure of selected periscopes – making some important references to other biblical texts of the Old Testament – the author tries to portray Miriam as a singer, a precursor of worship, a prophetess and a guide of the people. Highlighting her suffering as an indispensable element of the prophetic charism, he underlines its importance for verification and authentication of Miriam’s prophetic authority. According to the author, the prophetic charism of Miriam, shown by the hagiographer for the service of hope, consisted, among others, in a “conveying” of her brethren from the visible into invisible world, from the present into the future, and from temporality toward eternity. 

Journal

Year

Volume

19

Pages

41-64

Physical description

Dates

published
2015-08-29

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_2026
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.