Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2011 | 20 | 43-58

Article title

Rola króla w Izraelu w stosunku do ojcostwa Boga i do społeczeństwa w kontekście starożytnego Bliskiego Wschodu

Authors

Content

Title variants

EN
Ancient Near Eastern Rulers and the Role of King in Israel in Relation to God's Fatherhood and to Society

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rozumienie źródła, funkcji i obowiązków monarchii w starożytnym świecie pozostaje pod wpływem wierzeń religijnych tamtych czasów. Ta "teologia" zasadniczo rzutowała na koncpecję i charakter "królewskiego ojcostwa" determinując uprzednio relację między samym królem i światem nadprzyrodzonym. Wg źródeł biblijnych w czasie, gdy Izrael był minarchią, możliwe jest stwierdzenie istnienia specyficznej świadomości o roli króla w przymierzu zawartym między ludem i Bogiem. Ten wymagający i charyzmatyczny model ucieleśni się i zrelaizuje nie wcześniej niż z Mesjaszem-Królem, który w doskonały sposób objawi ojcostwo Boga.
EN
The understanding of the origins, functions and duties of a monarchy in the ancient world was influenced by religious beliefs current at that time. This „theology” fundamentally impinged on the establishment of the concept and the character of „royal paternity” having previously determined the relations between the king himself and the supernatural world. According to biblical sources, at the time when Israel was a monarchy, it is possible to state that there was a specific awareness of the role of the king that consisted in stipulating the covenant between the nation and God. This demanding and charismatic model has been embodied and realised not until the moment when Messiah – the King who perfectly revealed God’s fatherhood

Keywords

EN

Journal

Year

Volume

20

Pages

43-58

Physical description

Dates

published
2015-08-13

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_2038
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.