Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2019 | 35 | 477-503

Article title

Pokolenie polskich milenialsów. Studium socjologiczno-pastoralne

Content

Title variants

EN
The Polish Millennial Generation: A Socio-Pastoral Study

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Generacja młodych Polaków, jak nigdy dotąd, przeżywa duże przeobrażenia w sferze religijnej, kulturowej i obyczajowej. Choć określają się oni jako osoby wierzące, nie potwierdza się to w ich deklaracjach dotyczących praktyk religijnych ani życia moralnego. Wyczuwa się spore napięcie między wymaganiami stawianymi przez Kościół a pragnieniem wolności. Wolność staje się wartością absolutną, zaś kryterium wartościowania są zachcianka, użyteczność i ulotność chwili. Mimo że jako swoje cele życiowe wskazują rodzinę, odwzajemnioną miłość i bezpieczeństwo, to jednak w praktyce poszerza się grono ludzi żyjących bez jakiegokolwiek związku, a na pewno - bez sakramentu małżeństwa. Obniża się wpływ Kościoła na życie młodych Polaków i pomniejsza się wychowawcza rola rodziny. Rodzice wobec swoich dzieci często są bezradni, wielu nawet nie próbuje ich przynaglać do chodzenia na lekcje religii czy do kościoła. Za cenę zachowania relacji ze swoimi dziećmi milczeniem pomijają kwestie moralności i religijności. Młodzi ludzie przełomu wieków odznaczają się dużym poczuciem pewności siebie, są dobrze wykształceni, znają języki obce, czują się obywatelami świata.
EN
Like never before, the present generation of young Poles is undergoing religious, cultural and lifestyle changes.  Even though these youngsters describe themselves as believers, this is not demonstrated in either their religious practices nor in their moral lives. There is a visible tension between the expectations of the Church and the current urge for personal freedom, a freedom that is defined by the meeting of individual needs, pragmatism, and the transience of the moment. Although young people claim that family, love and security are their ultimate goals, in practice the number of people living without traditional notions of commitment – particularly living together outside of marriage – is growing. The Church has a decreasing influence on the lives of the youth, and the educational role of the family is diminishing, such that parents are very often helpless in guiding their children. Many adults do not even try to convince their offspring to attend religion classes, or to go to church at all. For fear of losing a good relationship with their children, parents frequently decide to remain silent on topics concerning morality or religion. Much more than in the past, Polish young people are self-confident, well-educated, speak foreign languages, and present themselves as citizens of the world.

Journal

Year

Volume

35

Pages

477-503

Physical description

Dates

published
2019-03-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_4519
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.