Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 38 | 1 |

Article title

Doświadczenie Boga "teraz" jako punkt zwrotny w percypowaniu życia. Studium nad terminem ἄρτι w Apokalipsie św. Jana

Content

Title variants

EN
The Experience of God in the Present Moment as a Turning Point in Life’s Perception. A Study on ἄρτι in the Book of Revelation

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Analiza terminu ἄρτι w Apokalipsie św. Jana, przeprowadzona z zastosowaniem metod analizy semiotycznej i kontekstualnej, w ujęciu kanonicznym, z odwołaniem do innych dyscyplin naukowych, odsłania kolejne aspekty wagi teraźniejszości, wzbogacając myśl zawartą już w Starym Testamencie. Studium akcentuje aktualność Bożego panowania i punktowy charakter zwycięstwa nad złem oraz podkreśla dostępność zbawienia teraz, w każdym teraz. Lokuje je jednak w kontekście personalnej relacji z Bogiem. Dzięki niej zmienia się optyka spojrzenia na zachodzące teraz trud, cierpienie i śmierć. Niweluje ich siłę, usuwa lęk, przesuwając spojrzenie doświadczającego ich człowieka na bliskość kochającego Boga. Odniesienie do koncepcji chiastycznej konstrukcji Apokalipsy pozwala odkryć w Ap 12,10 i 14,13 uzupełniające się beneficja dostępne w świadomym przeżywaniu teraźniejszości.
EN
The article analyses the meaning of the word ἄρτι in the Book of Revelation. This is achieved mainly by use of semiotic and contextual methods, applying a canonical approach, and by drawing on other humanistic disciplines. The important meaning of “present”, as discovered in this research, enriches the Old Testament reflections about time. The exegesis of ἄρτι in the Book of Revelation pays attention to God’s current reign, the point of victory over the devil, and emphasizes the availability of salvation at the present time. The interpretive context of this meaning of ἄρτι is defined by the personal relationship with God, a relationship that changes human attitudes toward troubles, sorrows, and death. Their destructive power is diminished, and fears fade away, as human attention is shifted towards the proximity of a loving God. Taking into consideration the chiastic structure of Apocalypse makes possible the discovery of the complementary benefits, as described in Rev 12:10 and 14:13, which are accessible to readers who consciously live in the present moment.

Keywords

EN
ἄρτι   now   salvation   God   death   victory  

Journal

Year

Volume

38

Issue

1

Physical description

Dates

published
2020-12-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_vv_4862
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.