Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 2 | 303-319

Article title

STUDIA PODYPLOMOWE NA UCZELNIACH TECHNICZNYCH – DOSTOSOWANIE OFERTY EDUKACYJNEJ DO POTRZEB RYNKU PRACY

Authors

Content

Title variants

EN
POSTGRADUATE STUDIES AT UNIVERSITIES OF TECHNOLOGY – EDUCATIONAL OFFER ADJUSTMENT TO THE LABOUR MARKET NEEDS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia charakterystykę i analizę studiów podyplomowych w Polsce jako formę kształcenia ustawicznego, a także opisuje wyniki badań autora dotyczących organizowania studiów podyplomowych przez uczelnie techniczne. W ramach badań dokonuje się próby określenia czynników warunkujących zgodność oferty edukacyjnej uczelni (lub jednostek naukowych posiadających uprawnienia do ich prowadzenia) z potrzebami rynku pracy, stymulującej rozwój i efektywność gospodarki (realne korzyści dla rozwoju przedsiębiorstw) oraz zaspokojenie dążeń pracodawców i pracowników do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W konkluzjach stwierdza się, że studia podyplomowe będą zajmowały kluczową pozycję na rynku edukacyjnym w ramach LLL.
EN
The article examines the description and analysis of postgraduate programmes in Poland delivered as part of the continuing education process. Furthermore, the author of this article presents findings of his research on technical higher education institutions offering postgraduate programmes. Factors determining whether courses of study offered in a certain higher education institution (or academic units authorised to delivering such courses) meet current needs demonstrated on the labour market, stimulate development and effective functioning of the economy (factual benefits for development of companies) and satisfy expectations held by employers and employees willing to increase their professional skills. In the summary it is concluded that postgraduate programmes will be playing the key role on education market within life-long learning.

Year

Volume

60

Issue

2

Pages

303-319

Physical description

Dates

published
2020-11-03

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_2_303-319
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.