Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 3 | 485-495

Article title

Efektywność prawa umów. Rola sądów

Content

Title variants

EN
Effectiveness of Contract Law. Role of the Judiciary

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Efektywność prawa umów leży w centrum zainteresowania stron umowy, w szczególności w przypadku umów pomiędzy profesjonalistami. Pomimo tego, litera prawa rzadko odnosi się do efektywności jako kategorii prawnej. Organizacja i funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wpływa na koszty transakcyjne stosunków umownych. Ten wpływ można podzielić na dwie szerokie kategorie, wpływ niestabilności lub rozbieżności w orzecznictwie i wpływ dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Powszechnie uznaje się, że stabilność orzecznictwa wpływa pozytywnie na dostęp do wymiaru sprawiedliwości poprzez zmniejszanie pobudek do wytaczania powództw. Odmienny pogląd proponuje E. Posner w eksperymencie myślowym, w którym rażąco niekompetentne sądy mają mimo wszystko prowadzić do wykonania umowy przez strony – poprzez wywołanie w stronach umowy niechęci do procesu. W niniejszym tekście przeprowadzono polemikę z powyższym poglądem kwestionując zarówno jego założenia jak i jego wiarygodność w stosunku do obserwacji rzeczywistości.
EN
Effectiveness of every contract lies in the center of interest of the parties, especially in contracts between professional entrepreneurs. Despite this law in books rarely acknowledges effectiveness as a category. Organization and functioning of the judiciary has influence on the transaction costs of contracts. This influence can be divided into two broad categories, the influence of instability or divergence of court decisions, and the influence of access to justice. It is generally concluded, that stability of court decisions influences access to justice as it minimizes incentives for disputes. A different view is proposed by E. Posner in his thought experiment, in which radically incompetent courts still compel contractual parties to perform – mainly by deterring them from using the judicial system. This paper discusses the validity of this thought experiment by questioning its assumptions and its ability to explain empirical observations.

Year

Volume

60

Issue

3

Pages

485-495

Physical description

Dates

published
2020-10-28

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_3_485-495
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.