Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 3 | 5-20

Article title

Szybkość, sprawność i efektywność postępowania cywilnego – zagadnienia podstawowe

Content

Title variants

EN
Speed, efficiency and effectiveness of civil proceedings – basic issues

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autorka przedstawiła trzy podstawowe pojęcia odnoszące się do prakseologicznych aspektów przebiegu postępowania cywilnego. Pierwszym pojęciem jest szybkość postępowania jako postulat przeciwdziałania przewlekłości postępowania. Drugim pojęciem jest sprawność rozumiana jako połączenie szybkości i odpowiedniego zorganizowania czynności w toku postępowania dążącego do celu, jakim jest trafne rozstrzygnięcie sądu. Trzecim pojęciem jest efektywność, co do której zasadnicze znaczenie ma optymalne osiągnięcie tego celu przy zaangażowaniu odpowiednich kosztów.
EN
The Author presented three basic concepts related to the praxeological aspects of the course of civil proceedings. The first concept is the speed of the proceedings as a postulate counteracting the excessive length of the proceedings. The second concept is the efficiency understood as a combination of speed and proper organization of activities in the course of the proceedings aiming at a correct decision of the court. The third concept is the effectiveness, for which it is essential to achieve the goal optimally with the involvement of appropriate costs.

Year

Volume

60

Issue

3

Pages

5-20

Physical description

Dates

published
2020-10-26

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_3_5-20
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.