Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 4 | 159-172

Article title

Korelacja wychowania religijnego i patriotycznego w koncepcji pedagogicznej błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

Authors

Content

Title variants

DE
Korrelation der religiösen und patriotischen Erziehung im pädagogischen Konzept vom seligen Edmund Bojanowski
EN
Correlation of religious education with patriotic upbringing in the pedagogical concept of Blessed Edmund Bojanowski

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Bł. Edmund Bojanowski jest autorem oryginalnej koncepcji pedagogicznej przeznaczonej dla wychowania dzieci w wieku przedszkolnym. W młodym pokoleniu pokładał on nadzieje na odrodzenie rodziny i polskiego narodu. Dlatego za podstawę pracy pedagogicznej Bojanowski uznał religię i patriotyzm. Te dwa elementy wychowania powinny być jego zdaniem nierozłączne i podlegać ciągłej korelacji, gdyż są to korzenie, z których wyrasta naród polski. Mimo, iż koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda opracowana została w XIX wieku nadal nie straciła na aktualności. Jest ona obecnie wykorzystywana w pracy wychowawczej z małymi dziećmi przez Siostry Służebniczki Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny na różnych kontynentach. W niniejszym artykule autor skoncentrował się na ukazaniu korelacji wychowania religijnego i patriotycznego zawartej w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego.
EN
Blessed Edmund Bojanowski is the author of an original pedagogical concept designed to educate pre-school children. He saw in the young generation the hopes on revival of the family and the polish nation. Therefore Bojanowski recognized religion and patriotism as the basis of his pedagogical work. These two elements of education should be inherent and subjects of continuous correlation as these are the roots from which the Polish nation grows. Although the pedagogical concept of blessed Edmund Bojanowski was worked out in the 19th century still has not gone out of date. It is currently used in children’s educational work on different continents by the congregation of the Sisters Servants of the Immaculate Conception of the Virgin Mother of God. In this paper, the author focused on showing the correlation between religious and patriotic education contained in the pedagogical concept of blessed Edmund Bojanowski.

Year

Volume

60

Issue

4

Pages

159-172

Physical description

Dates

published
2020-10-22

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_4_159-172
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.