Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 60 | 4 | 63-93

Article title

Edmund Bojanowski jako badacz historii regionu

Content

Title variants

EN
Edmund Bojanowski as a researcher of history of region

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Autor prezentuje w artykule dorobek Edmunda Bojanowskiego w zakresie historycznych badań regionalnych, skupiając się na jego tekstach dotyczących regionu, z którego on sam pochodził, czyli ziemi gostyńskiej. Chodzi tu o dwa ważne dla badań regionalnych artykuły: Kasper Miaskowski oraz Do malowniczej podróży po Wielko-Polsce, Gostyń i jego okolica. W pierwszym z nich Bojanowski wydobył z zapomnienia postać wybitnego poety, co zainspirowało wielu autorów do dalszego badania biografii i twórczości Miaskowskiego. Artykuł o Gostyniu i okolicy jest, utrzymanym w konwencji podróżopisarskiej, opisem krajoznawczym. Ten niezwykle ciekawy i poruszający wiele zagadnień tekst do dziś jest jednym z podstawowych źródeł do badania historii subregionu gostyńskiego. Analizowane tu artykuły pozwalają uznać E. Bojanowskiego za prekursora regionalnych badań historycznych, dotyczących ziemi gostyńskiej. O jakości tych tekstów świadczą też ich liczne przedruki.
EN
This article presents works of Edmund Bojanowski about historical research of region. The author focused on those of Bojanowski’s texts, which were related to the region Gostyń Land where he came from. Two articles which are very important for regional research were analysed: Kasper Miaskowski and Do malowniczej podróży po Wielko-Polsce. Gostyń i jego okolica. In the first article he reminds the figure of distinguish poet that inspired many authors to the further research of the biography and work of Miaskowski. Article about Gostyń and its area is touringdescription kept in travel literature style. This extremely interesting and raising many of the issues text is still one of the main sources for the history of Gostyń region. The articles which are analysed here make it possible to consider E. Bojanowski as a precursor of regional study of history concerning Gostyń Land. Numerous reprints are evidence of the quality of these texts.

Year

Volume

60

Issue

4

Pages

63-93

Physical description

Dates

published
2020-10-21

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2017_60_4_63-93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.