Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 2 | 333-352

Article title

Przez Atlantę do Rio – Letnie Igrzyska Olimpijskie w TVP "wczoraj" i "dziś"

Authors

Content

Title variants

EN
From Atlanta to Rio - Summer Olympics on TVP “yesterday” and “today”

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Od lat 60. XX wieku w Polsce za przeprowadzanie telewizyjnych transmisji z Igrzysk Olimpijskich odpowiedzialna jest Telewizja Polska. Niemal każdorazowo w projekt zaangażowanych jest kilka stacji z portfolio TVP, które oferują setki godzin transmisji „na żywo”, rozmowy z gośćmi w Studiach Olimpijskich, ekskluzywne wywiady etc. Historycznymi pod względem przekazu były Igrzyska Olimpijskie Rio 2016. TVP zapewniła widzom ponad 800 godzin bezpośrednich transmisji. Dodatkowo za pośrednictwem internetowych stron i aplikacji udostępnione zostały transmisje wielu różnorodnych dyscyplin – odbiorca mógł zdecydować, jakie zmagania w danym momencie chce śledzić. Referat skupia uwagę na zmianach, jakie nastąpiły w „polskich” przekazach Igrzysk Olimpijskich na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. Przy analizowaniu medialnych zmian warto się zastanowić, jakie nowości technologiczne czekają na odbiorców podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio, w 2020 roku.
EN
Ever since the 60’s the Telewizja Polska takes the duty of broadcasting the Olympics in Poland. Almost everytime a few channels from Telewizja Polska take part in it by offering hundreds of hours full of live transmissions from the Olympics, talks with guests in the Studia Olimpijskie, exclusive interviews, etc. Historical part when it comes to broadcasting were the Olympics in Rio in 2016. TVP had given its receivers over 800 hours of direct transmissions. Additionally, thanks to the websites and apps we were given transmissions of many other disciplines - the viewer could decide which discipline he wants to watch thanks to the broad offer from TVP. The paper is going to focus on the changes that took place within the 20 years of Olympics broadcasts in polish television. Since we are on topic, it’s worthwhile to take a second to think what kind of technology will have its debut during the Olympics in Tokio in 2020.

Year

Volume

61

Issue

2

Pages

333-352

Physical description

Dates

published
2020-10-14

Contributors

author

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_2_333-352
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.