Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 3 | 25-37

Article title

Sąd Najwyższy Gruzji – kilka uwag o jego organizacji, kognicji i siedzibie

Content

Title variants

EN
The Supreme Court of Georgia – a few comments on its organisation, cognition, and seat

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Sąd Najwyższy Gruzji stanowi element władzy sądowniczej obok Sądu Konstytucyjnego i sądów powszechnych. Opierając swoje zasady funkcjonowania na ustawie organicznej o sądach powszechnych z dnia 4 grudnia 2009 roku, spełnia on przede wszystkim czynności kontroli kasacyjnej jako sąd najwyższej i ostatecznej instancji wymiaru sprawiedliwości w Gruzji. Artykuł przedstawia zasady powoływania sędziów Sądu Najwyższego, status sędziów i Prezesów Sądu Najwyższego, kompetencje Sądu Najwyższego oraz jego strukturę. Szeroko scharakteryzowano siedzibę Sądu Najwyższego, będącą dziełem architekta polskiego pochodzenia Aleksandra Szymkiewicza.
EN
The Supreme Court of Georgia is a part of judicial power next to the Constitutional Court and common courts. Basing the principles of its functioning on the organic law on common courts of 4 December 2009, the Supreme Court is primarily concerned with actitives pertaining to cassation since it is the court of the highest and final instance of the justice system in Georgia. The article presents the principles regulating the appointment of judges of the Supreme Court, status of judges and Presidents of the Supreme Court, competencies of the Supreme Court, and its structure. The seat of the Supreme Court which is a work of the Polish architect Aleksander Szymkiewicz, is also described in detail.

Year

Volume

61

Issue

3

Pages

25-37

Physical description

Dates

published
2020-10-05

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_3_25-37
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.