Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 3 | 267-280

Article title

Między egzotyzmem a nowoczesnością - Jerzego Bandrowskiego spojrzenia na azjatycki świat („Tygodnik Ilustrowany” 1919)

Content

Title variants

EN
Between the exoticism and modernity – Jerzy Bandrowski’s perspective on Asian world (“The Illustrated Weekly” 1919)

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Przedmiotem artykułu jest analiza reportażu Jerzego Bandrowskiego, który ukazywał się na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1919 roku. Tekst rozpatrywany jest w perspektywie strategii informacyjnej realizowanej po odzyskaniu niepodległości przez opiniotwórczy periodyk, który w zmieniającej się sytuacji polityczno-kulturowej poszukiwał nowych form wypowiedzi, tematów i motywów. Przeprowadzona analiza pokazuje, iż reportaż stanowi z jednej strony kontynuację dotychczasowego modelu kreowania wizji azjatyckiej odmienności (egzotyzm), z drugiej zaś jest próbą zaproponowania czytelnikom nowego, odwołującego się do kategorii swojskości i nowoczesności, spojrzenia na kulturę azjatycką (głownie japońską).
EN
The aim of the article is to analyze Jerzy Bandrowski’s reportage, which was published on the pages of “The Illustrated Weekly” in 1919. The reportage is examined through the prism of the information strategy adopted by the weekly after Poland regained independence. Such information strategy involved searching for new forms of expression, themes and motives in the shifting political and cultural situation. The analysis reveals that the reportage, on the one hand, is a continuation of the current model of presenting Asian distinctness (exoticism), and on the other hand, it is an attempt to offer readers a new perspective on Asian culture (mainly Japanese) as something modern and familiar.

Year

Volume

61

Issue

3

Pages

267-280

Physical description

Dates

published
2020-10-09

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_3_267-280
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.