Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 4 | 307-315

Article title

Pojęcie podmiotowości w pedagogice

Content

Title variants

EN
The Concept of Subjectivity in Educational Studies

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono różne znaczenia terminu „podmiotowość”, które pojawiają się na gruncie pedagogiki w kontekście zagadnień związanych z opieką. Po prześledzeniu kontekstów, w jakich pojawia się ten termin, zaproponowano trzy jego podstawowe rozumienia: 1. specyficznie ludzka, stała i nieutracalna zdolność/dyspozycja/potencjalność; 2. zmienna i dynamiczna aktualizacja tej potencjalności; 3. uprawnienie wynikające z faktu bycia człowiekiem. Rozumienia te są przydatne w analizie sporu, czy opieka – rozumiana jako relacja, której charakterystyczną cechą jest przejęcie odpowiedzialności za podopiecznego przez opiekuna – pozbawia podopiecznego podmiotowości.
EN
In my paper, I analyze the concept of subjectivity in the context of educational studies, especially polish pedagogy of care and upbringing. I consider three main meanings of the term „subjectivity”: 1) typical of human beings, constant ability/disposition/potentiality; 2) changing and dynamic actualization of this potentiality; 3) an authority as a result of being human. These meanings of subjectivity may be useful in the analysis of the dispute, whether the care – as a relation, where a caregiver is responsible for her ward – deprives a ward of her subjectivity.

Keywords

Year

Volume

61

Issue

4

Pages

307-315

Physical description

Dates

published
2020-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_4_307-315
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.