Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 61 | 4 | 421-435

Article title

Powołanie i status sędziego prawa administracyjnego w kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w sprawie Lucia v. SEC

Authors

Content

Title variants

EN
Appointment and status of administrative law judgin the face of the U.S. Supreme Court case Lucia v. SEC

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule została omówiona kwestia powołania i statusu sędziów prawa administracyjnego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych (SEC) na gruncie orzeczenia amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Lucia v. SEC, w którym uznano, że są oni urzędnikami państwowymi. Zaprezentowano też argumentację sędziów Sądu Najwyższego, zawartą w przedstawionych przez nich opiniach zbieżnych i zdaniach odrębnych. Artykuł omawia również rozporządzenie wykonawcze prezydenta Donalda Trumpa, wydane w reakcji na orzeczenie sądu. Rozporządzenie wprowadziło znaczące zmiany w zakresie powoływania sędziów prawa administracyjnego.
EN
The article discusses the issue of appointment and status of administrative law judges (ALJs) of the Securities and Exchange Commission of the United States (SEC) on the basis of the ruling of the U.S. Supreme Court in Lucia v. SEC case, in which was found that they are civil servants of the United States. The arguments of U.S. Supreme Court Justices concerning concurring and dissenting opinions were mentioned. The article also discusses the executive order of the U.S. President Donald Trump, which was issued in response to mentioned ruling and which has introduced significant changes in the appointment procedure of administrative law judges.

Year

Volume

61

Issue

4

Pages

421-435

Physical description

Dates

published
2020-10-01

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2018_61_4_421-435
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.