Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 2 | 29-44

Article title

Prawo w umyśle. Kilka uwag o teorii Leona Petrażyckiego w kontekście neurolaw

Content

Title variants

EN
Law in mind. Some remarks on Leon Petrażycki’s theory in the context of neurolaw

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Pionierskie teorie Leona Petrażyckiego dotyczące prawa i emocji nie doczekały się szerokiej recepcji na Zachodzie, jednak okazuje się, że autorzy z nurtu neurolaw, czyli interdyscyplinarnych studiów nad prawem, wykorzystujących metody neuronaukowe proponują podobne pomysły dotyczące istoty prawa. W szczególności dotyczy to ujęcia prawa przede wszystkim jako przeżycia psychicznego, które podlega badaniu za pomocą metod naukowych. Taka teoria naraża się na zarzut redukcjonizmu, który jednak przezwyciężyć można, nadając jej uspołeczniony, wielopoziomowy kontekst. Co więcej, przedstawiona przez Petrażyckiego idea, iż emocje pełnią szczególnie istotną rolę w motywacji etycznej i mają dwustronny, kognitywno-konatywny charakter, jest dziś szczególnie istotna w dyskusjach filozoficzno-psychologicznych.
EN
Pioneering theories of Leon Petrażycki regarding law and emotions have not been popularized in the Western scientific literature. Yet, some authors writing on neurolaw, a new field of interdisciplinary studies, integrating neuroscientific research and legal studies, have proposed strikingly similar ideas regarding the essence of law. In particular, this concerns the idea of law as a mental state, which should be studied scientifically. The main objection to such a theory may be its reductionism. However, this theory could have been enhanced with a social, multi-layered context. Moreover, Petrażyckian idea of emotion as mixed cognitive-conative states, which serve as a main factor of ethical motivation, is nowadays an important point in philosophical-psychological discussions.

Year

Volume

62

Issue

2

Pages

29-44

Physical description

Dates

published
2020-09-23

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_2_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.