Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 3 | 15-33

Article title

Techniczne „rozszerzenia” ciała i wartość ciała ludzkiego

Content

Title variants

EN
Technological ‘Extensions’ of the Body and the Value of the Human Body

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu było ukazanie wpływu zmian w systemie: ciało - maszyna, będących skutkiem zastosowania innowacyjnych technologii i strategii cyborgizacji na postrzeganie i wartościowanie ciała ludzkiego we współczesnym społeczeństwie. Zastosowałam dwie perspektywy badawcze. Z jednej strony nieinwazyjne działanie systemu ciało - maszyna jako przejaw transgresji; z drugiej: funkcjonowanie maszyny połączonej z ciałem (egzorozszerzenia), funkcjonowanie maszyny w ciele (endorozszerzenia) oraz funkcjonowanie ciała w maszynie (mind uploading), jako przejaw transhumanizmu. Podejmując problem sformułowany w tytule artykułu, przyjęłam hipotezę, iż podważanie naturalnego statusu ciała ludzkiego w społeczeństwie postbiologicznym, któremu sprzyja cyborgizacja i zastosowanie innowacyjnych technologii, będące wynikiem kontrolowanego dyskursu społecznego i wiedzy, zmieniając relacje ciało-maszyna, zmienia postrzeganie i wartościowanie ciała ludzkiego, w kierunku przedmiotowego traktowania. Hipoteza został potwierdzona. Artykuł ma charakter analityczno-opisowy. Problem badawczy analizowany jest z perspektywy socjologicznej.
EN
The aim of the article was to present the influence of changes to the  body-machine system, resulting from the application of innovative technologies and the strategy of cyborgization on the perception of and assignment of value to the human body in contemporary society. I apply two research approaches. On the one hand, the non-invasive functioning of the body-machine system as an expression of transgression; on the other one: the functioning of a machine connected with a body (exo-extension), the functioning of a machine in a body (endo-extension) and the functioning of a body in a machine (mind uploading), as an expression of transhumanism. Addressing the problem formulated in the title of this article, I postulated the hypothesis that undermining the natural status of the human body in postbiological society, favoured by cyborgization and the application of innovative technologies, resulting from a controlled social discourse and knowledge, changing the body-machine relations, changes the perception of and assignment of value to the human body. The hypothesis was confirmed. The article is analytical and descriptive. The research problem is analysed from the sociological perspective.  

Year

Volume

62

Issue

3

Pages

15-33

Physical description

Dates

published
2019-09-30

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_3_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.