Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 4 | 31-52

Article title

Religijność i moralność polskiej młodzieży – zależność czy autonomia?

Content

Title variants

EN
Religiosity and morality of Polish youth – dependence or autonomy?

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł, w oparciu o wyniki aktualnych badań empirycznych o charakterze ilościowym zrealizowanych na próbach ogólnopolskich, ale również w oparciu o wyniki cyklicznych badań prowadzonych wśród młodzieży kończącej edukację na poziomie szkół średnich, koncentruje się na przeobrażeniach w zakresie religijności i moralności polskiej młodzieży, umiejscawiając obserwowane trendy na płaszczyźnie socjologicznych teorii przemian religijności i jej związków z moralnością.
EN
The article is based on the results of current empirical quantitative research carried out on national samples, but also on the results of cyclical research conducted among young people graduating from secondary schools, and focuses on the transformations in the area of religiousness and morality of Polish youth, placing the observed trends on the level of sociological theories of transformations of religiousness and its relation to morality.

Year

Volume

62

Issue

4

Pages

31-52

Physical description

Dates

published
2019-12-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_4_02
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.