Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 62 | 4 | 53-70

Article title

Kryzys Kościoła jako kryzys wartości w niemieckim dyskursie teologiczno-socjologicznym

Content

Title variants

EN
Church crisis as a crisis of values in the German theological and sociological discourse

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł poświęcony jest przemianom następującym w sferze aksjonormatywnej, których skutkiem jest zmiana miejsca i roli Kościoła we współczesnym społeczeństwie, często określana mianem kryzysu. Autorka przedstawia najważniejsze wątki toczącej się od kilku dziesięcioleci w środowisku teologów i socjologów niemieckich dyskusji na temat możliwych przyczyn osłabienia społecznej pozycji instytucji Kościoła oraz sposobów radzenia sobie z tą sytuacją. Problemy Kościoła katolickiego w Niemczech są nieco inne niż w Polsce, jednak zbliżone kierunki przemian społeczno-kulturowych, w tym również tych zachodzących w sferze wartości, sprawiają, że Kościół w Polsce w przyszłości prawdopodobnie będzie musiał stawić czoła podobnym problemom. Potrzebne mogą okazać się pewne zmiany strukturalne oraz pastoralne, które mogłyby się przyczynić do wzrostu wiarygodności i skuteczności głoszenia Ewangelii współczesnemu człowiekowi.
EN
The article is devoted to changes occurring in the axionormative sphere, which result is a change in the situation of the Church in society. It is often referred to as a crisis. The author presents the most important threads of the discussion, which has been going on for several decades in the environment of German theologians and sociologists. They identify the reasons for the weakening of the role of church institutions and point out the possibilities of remedying these problems. The situation of the Catholic Church in Germany is different than in Poland, but similar trends in social and cultural development, including changes taking place in the sphere of values, might lead to the Church of Poland facing similar issues in the future. Therefore, structural and pastoral changes may also be needed in the Polish Church, to increase the effectiveness of preaching the Gospel to modern man.

Year

Volume

62

Issue

4

Pages

53-70

Physical description

Dates

published
2019-12-18

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.ojs-doi-10_31743_zn_2019_62_4_03
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.